Mừng Quốc Khánh - Đăng nhập nhận quà HOT!

Các Toucher thân yêu ơi!

Một món quà cực kì HOT mừng lễ Quốc Khánh 2.9 đang chờ các Toucher vào game để nhận nè! Đã có ai biết là gì chưa nào??

Check it out! 

THỜI GIAN

- 00h01p đến 23h59 ngày 02/09

NỘI DUNG

Trong thời gian tặng quà Toucher chỉ cần online để nhận , qua thời gian trên sẽ không thể nhận được nữa.

Quà mừng Lễ Quốc Khánh 2.9

Bạn cần hỗ trợ