Voucher Tạ Ơn 2019

Các Toucher thân yêu ơi!

Sau đây là thông tin chi tiết về vật phẩm lần này nhé!

VOUCHER TẠ ƠN 2019

THƯỞNG HẠNG 1: QUÀ TẠ ƠN 2019

Gồm Thời Trang Honie và Quà VP Spacetime

Quà Thời Trang Honie:
I. THỜI TRANG NAM

Gồm 2 màu hiếm (Đen, Trắng) và 3 màu chọn (Café , Tím, Lam).


II. THỜI TRANG NỮ

Gồm 2 màu hiếm (Đen, Trắng) và 3 màu chọn (Aqua, Phấn , Champ).

 

SpaceTime  (Vật Phẩm) :

Hợp thành từ 2 vật liệu:  MY LOVE Chìa Spacetime

Gồm 2 màu hiếm (Đen , Trắng) và 3 màu chọn (Lam, Hồng , Vàng).

Trắng Hiếm

Đen Hiếm

Lam

Hồng

Vàng

Ngoài ra còn sử dụng Pose đơn & đôi trong phần thông tin cá nhân:

THƯỞNG HẠNG 2: THỜI TRANG HISIKA

THỜI TRANG NAM:

Gồm 3 màu hiếm (Trắng, Đen , Đen Trắng) và 5 màu chọn (Lam , Tím , Đỏ , Hồng , Cafe).

THỜI TRANG NỮ:

Gồm 3 màu hiếm (Trắng, Phấn, Aqua) và 5 màu chọn (Đen, Lam, Tím, Champ, Đỏ).

Thưởng Hạng 3

Thẻ động tác Hồng Tình Yêu 1(Hiếm)

Thưởng Hạng 4

Quà động tác hiếm

Thưởng Hạng 5

Vật liệu hợp thành Túi Tạ Ơn Lucky”

Kotoba – Khăn Thêu – Dense Fog – Nghe

- Kotoba cần 99 Túi Tạ Ơn Lucky

- Khăn Thêu cần 299 Túi Tạ Ơn Lucky

- Dense Fog  cần 599 Túi Tạ Ơn Lucky

- Nghe cần 899 Túi Tạ Ơn Lucky

>> Cùng chia sẻ thông tin và trao đổi tại Group We Love TouchFanpage Touchvn bạn nhé!

 

Bạn cần hỗ trợ