14.12: Cập nhật tỉ giá nạp thẻ vào game

 

 

CẬP NHẬT TỈ GIÁ NẠP THẺ VÀO GAME

 

(Áp dụng từ ngày 14.12.2018)

 

THẺ CÀO
Loại Tỉ lệ Khuyến mãi

- KULGAME

100 VND = 110 KulXu 10%

- VTC

100 VND = 100 KulXu -
- GATE 100 VND = 100 KulXu -
- BIT 100 VND = 100 KulXu -

NGÂN HÀNG
Loại Tỉ lệ Khuyến mãi
ATM/iBanking 100 VND = 110 KulXu 10%
Visa/Master 100 VND = 110 KulXu 10%

KHÁC
Loại Tỉ lệ Khuyến mãi
Ví MOMO 100 VND = 100 KulXu -
Ví Bảo Kim 100 VND = 110 KulXu 10%
True Money 100 VND = 100 KulXu -
Bạn cần hỗ trợ