Hướng dẫn chuyển Kul Xu vào game

HƯỚNG DẪN CHUYỂN KUL XU VÀO GAME

B1: Đăng nhập tài khoản

https://id.kul.vn/dang-nhap.html

B2: Click vào dòng “Chuyển xu vào Game”, chọn game Touch

B3: Chọn “Máy chủ”, “Nhân vật” và nhập số “Kulxu muốn chuyển”. Xong rồi chọn “Đồng ý” để chuyển Kxu thành R.

Lưu ý: Số Kulxu chuyển vô game phải chia hết cho 10000.

Ví dụ: Tài khoản bạn hiện có 18000 Kulxu, bạn chỉ có thể chuyển 10000 Kulxu vào game và trong tài khoản sẽ còn dư lại 8000 Kulxu.

 

 

Bạn cần hỗ trợ