Thời Trang Faey

THỜI TRANG FAEY

CÔNG THỨC HỢP THÀNH

Công thức hợp thành:

  • Thời Trang Kozuki
  • Thời Trang Changkage
  • Thời Trang Tukage
  • Thời Trang Yosituki
  • Thời Trang Kisaragi
  • Thời Trang Miruki

Vật Liệu chọn hoặc vừa hiếm vừa chọn sẽ hợp được Vật Phẩm chọn.

Vật Liệu hiếm toàn bộ sẽ hợp được Vật Phẩm hiếm.

Thời Trang Kozuki (Trứng Kozuki)

Thời Trang Changkage (Trứng Changkage)

Thời Trang Tukage (Trứng Tukage)

Thời Trang Miruki (Trứng Miruki)

Thời Trang Yosituki (Trứng Yosituki)

Thời Trang Kisaragi (Trứng Kisaragi)

THỜI TRANG FAEY

Thời trang nam: Gồm 3 màu hiếm (Đen, Trắng, Đen Trắng) và 5 màu chọn (Lam, Đỏ, Tím, Hồng, Café).

Thời trang nữ: Gồm 3 màu hiếm (Aqua, Trắng, Phấn) và 5 màu chọn (Lam, Đỏ, Tím, Đen, Champ).

Bạn cần hỗ trợ